strategie finansoweStrategia kombinowana (combination) polega na jednoczesnym zajęciu pozycji w opcjach kupna i w opcjach sprzedaży danego instrumentu podstawowego. Do najbardziej popularnych kombinacji należą: strategia stelaża (straddle) oraz strip, strap i strangle. Inwestor przewidujący wzrost zmienności ceny instrumentu podstawowego, oczekuje także zwiększenia premii opcyjnej. Powinien zatem dokonać zakupu takiej opcji. Jeżeli przewiduje tendencję wzrostowa ceny instrumentu podstawowego, to powinien nabyć opcję kupna. Jeśli natomiast spodziewa się zniżki cen, to powinien nabyć opcję sprzedaży. Jeżeli kierunek zmiany cen jest trudny do przewidzenia, a inwestor chce całkowicie wykluczyć ryzyko związane z ta zmianą, to powinien on jednocześnie nabyć opcję kupna i opcję sprzedaży z taką samą ceną wykonania i takim samym terminem wygaśnięcia. Ta ostatnia strategia nosi nazwę długiej strategii stelażowej (long straddle, bottom straddle). Maksymalny poziom ewentualnej straty jest tutaj ograniczony do sumy premii zapłaconych z tytułu nabycia opcji. Strata taka może mieć miejsce, jeśli w terminie wygaśnięcia opcji cena instrumentu podstawowego będzie równa cenie wykonania. Możliwość osiągnięcia zysku jest praktycznie nieograniczona. Mamy z nią do czynienia, gdy cena rynkowa instrumentu podstawowego jest na tyle wyższa lub niższa od ceny wykonania, że zysk z wykonania opcji przekracza wielkość premii.

Aby strategia stelaża mogła dojść do skutku, oczekiwania inwestora dotyczące ceny instrumentu podstawowego muszą być inne niż oczekiwania pozostałych uczestników rynku. Jeżeli na rynku przeważa opinia o nadchodzącej znacznej zmianie ceny danego instrumentu podstawowego, to znajduje ona odzwierciedlenie w cenach opcji i są one znacznie wyższe niż ceny analogicznych opcji na instrumenty, odnośnie których inwestorzy nie spodziewają się dużych wahań cen.

Inne publikacje finansowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *